Emil Sjåstad Nyeng og Ane Merete Sjåstad Nyeng

15.12.2021

Vi giftet oss i Sødorp kyrkje den 7. august.